Marine systemer
& Installasjon

ACEL har et sterkt teknisk fagmiljø innenfor elektroinstallasjon, ombygginger og service på skip. Vi er spesialisert på offshore serviceskip av alle typer. Dette er hjørnesteinen i ACEL, og vi har lang erfaring fra en rekke nybygg og mange større ombygginger.

Nybygg og Installasjon

ACEL har opparbeidet et sterkt teknisk fagmiljø innenfor elektroinstallasjon i skip. Dette er hjørnesteinen i ACEL, og vi har lang erfaring fra en rekke nybygg. Våre installasjonsoppdrag på nybygg skjer hovedsaklig ved lokale verft.

Referanselisten inkluderer totalentrepriser for mer enn 60 nye skip, herunder noen av de mest avanserte dieselelektriske skipene som er bygget i Norge.

ACEL er i dag en særdeles kompetent aktør, og tilbyr systemløsninger og leveranser for elektro og automasjon. Kvalitet, kunnskap, dyktige medarbeidere og leveringspålitelighet har gjort oss til en foretrukket leverandør.

ACEL er representert i Litauen gjennom vårt søsterselskap ACEL BALTIC. Dette selskapet har etablert et avdelingskontor for elektroinstallasjon ved Western Shipyard i Klaipeda, Litauen.

Engineering og Prosjekt

Engineering-avdelingen har i hovedsak som oppgave å utarbeide komplett dokumentasjon for verft, rederi, klasseselskap, myndigheter og for internt bruk.

Vi har mange års erfaring med engineering av komplette skipsanlegg med hovedvekt på avanserte diesel-elektriske og konvensjonelle anlegg for offshore fartøy, fiskefartøy og ferjer. Arbeidsoppgavene består i all hovedsak av følgende:

 • Prosjektledelse
 • Prosjektering av kraftstasjon og propulsjon anlegg
 • Prosjektering av automasjon og power management system
 • ‍Prosjektering av øvrige elektroinstallasjoner
 • ‍Utarbeiding av nødvendige analyser
 • ‍Utarbeiding av nødvendig underlag for bygging av tavler, sentraler, startere etc.
 • ‍Saksbehandling med andre verft, rederi, klasse, myndigheter
 • Saksbehandling med andre leverandører
 • Deltakelse på FAT-, HAT- og SAT-tester

Marine service

ACEL utfører større og mindre serviceoppdrag lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder ombygginger, oppgraderinger, reparasjoner av elektriske systemer og leveranser av reservedeler og elektromateriell.

Vi tilbyr serviceavtaler til rederier, som inneholder teknisk support, arbeid, materiell, supervisjon, commissioning og og utstyrs-leveranser.

Vi utfører service på skip og rigger i drift. Slike oppdrag utføres i økende grad av servicepersonell med sikkerhetskurs mens skipet/riggen er i drift, noe som gir store kostnadsbesparelser for oppdragsgiver.

ACEL utfører også oppdrag på nybygg der rederiene har "egne" leveranser utover verftets leveranse, eksempelvis "Top side" utstyr på offshorefartøyer.

Vi foretar oppgraderinger, ombygginger og klassing av fartøy over hele verden. Vår kompetanse på marine elektro gjør at vi etterspørres til kompliserte oppdrag, som ofte utføres under tidspress.

Tavleverksted

ACEL utvikler og leverer elektriske systemløsninger av høy kvalitet til marine og landbaserte anlegg. ACEL tavleverksted bygger og leverer følgende:
 • ‍Hovedtavler
 • Underfordelere
 • Motorstartere
 • Kontroll og styreskap
 • Broløsninger
 • Servo uniter
 • EX-utstyr
 • Automasjonsløsninger
 • Spesialløsninger etter våre kunders behov