Tilbakeblikk til Verdensrekorden

Det er et økende problem at de fleste skipene i dag har automasjonsanlegg som er foreldet. Det blir problematisk å skaffe reservedeler og gjennomføre service.

Vinteren 2008 ble Høglund Marine Automasjon (HMA) kontaktet av Wilhelmsen, angående et behov for å oppgradere en av seismikkbåtene de har management på.

Forespørselen gjaldt MV Ramform Explorer, som ble bygget av Aker Yards og installert av ABB Installasjon AS (Det som i dag er ACEL AS) på Aukra i 1995.

Båten har et dieselelektrisk anlegg, med ABB automasjonsanlegg med integrert Power Management System, og kompressorkontroll system, med ca. 3000 signaler.

Det spesielle med forespørselen var at de ønsket å gjøre oppgraderingen delvis i transitt og delvis under landligge.

Det var klare kriterier: Båten skulle avslutte sitt oppdrag i Malaysia i slutten av september. Den hadde så tre dager i transitt til Singapore hvor den skulle ligge ved kai i fem dager, og videre fortsette en syv dagers transitt til India. Det ble tatt en del runder med vurderinger hvor risikoen ble nøye vurdert opp imot behovet for utskifting.
Eieren av fartøyet, Petro Geo Services, (PGS), var skeptisk og bekymret over eventuelle konsekvenser hvis tidsfristene ikke ble overholdt, eller hvis noe skulle gå galt under operasjonen.

 29. september kom fire mann til Miri i Malaysia for å gå om bord og starte forberedelser til jobben. Det var en ingeniør fra HMA og tre elektrikere fra ACEL. Umiddelbart startet arbeidet med kabeltrekking, omkobling og utskifting av styresystemet til seismikk kompressorene.

Når båten ankom Singapore 4.oktober, kom ytterligere fem mann ombord, to fra HMA og tre elektrikere fra ACEL.

Klokken 12.00 morgenen Ramform Explorer kom til kai ved Loyang Offshore Supply Base i Singapore fikk vi klarsignal til å starte jobben.
De fleste signalene var terminert i fem nodeskap i kontrollrommet, og det ble satt en elektriker til hvert av skapene, med detaljerte koblingslister som forklarte hvor hver av lederne skulle kobles fra og hvor den skulle kobles til. De nye termineringene ble montert ovenfor de gamle, slik at de kunne flytte over en og en.

Klokken 01.00, tretten timer senere, var alle signalene omkoblet og PMS kontrollerne var oppe og gikk.

Tirsdag formiddag ble de siste kontrollerne spenningssatt, og hele systemet gikk som normalt. De påfølgende dagene ble signaler og funksjoner testet, og alt klargjort for inspeksjon av DNV førstkommende fredag.

Fredag kveld kunne teamet feire etter en hektisk, men vellykket, oppgradering.

Jon Asle Røyset, fra PGS, var overbevist om at dette var ”verdensrekord” i utskifting av anlegg, og at ”ikke noe annet team kunne ha gjort denne jobben på så kort tid, under slike omstendigheter og med dette resultatet”. Feilkoblingsprosenten var nede i 0,3%.

Åtte av mennene dro så hjem. En fra HMA fulgte båten på en ukes transitt til India, hvor de siste detaljene ble sjekket ut, og mannskapet fikk grundig opplæring i bruk av det nye systemet.

 

Teamet fotografert etter at ”verdensrekorden” var et faktum.
Montasje av nye skjermer i kontrollrommet
En elektriker i hvert IO skap

Originalartikkel i Skipsrevyen
Pressemelding fra Høglund Marine Automasjon

Kontaktpersoner

No items found.

Andre poster

ACEL er et ledende selskap innen den grønne omstillingen. Vi vokser og ansetter en prosjektleder til vår prosjektavdeling på land. Er det du?

ACEL opplever en sterkt økende etterspørsel. Vi trenger en erfaren prosjektleder som vil bidra til grønn omstilling. ACEL er en ledende elektroentreprenør i den grønne omstillingen. I denne sentrale rollen vil du være med på å utvikle vår virksomhet og levere smarte, moderne og effektive løsninger til våre kunder.

Les mer
Haf Power Solutions (HPS) signs contract for Torghatten Nord ferry to be built at Lithuanian Western Baltija Shipbuilding.

The Torghatten Nord ferry will operate the route between Svolvær and Skutvik. The ferry has capacity for 50 cars and 199 people and measures 73.3 meters in length and 14.3 meters in width and will be completed in Q1 2026. The ferry will have a battery capacity of 3600 kWh. Skipsdesigner is the Norwegian Ship Design Company in collaboration with Torghatten Nord.

Les mer
Takk Helge for over 40 år med godt samarbeid

Helge Bjørge gikk av med pensjon ved utgangen av 2023. Helge har vært en hjørnestein i ACEL siden vår begynnelse i 2005 og har spilt en avgjørende rolle i oppbyggingen og ledelsen av Tavleverkstedet. Helge tok over rollen som avdelingsleder i år 2000, mens vi ennå var en del av ABB.

Les mer
Vis flere poster