- Ikke i tvil, vi ville valgt ACEL igjen!

Markedet for elbiler har eksplodert de siste årene, noe som har krevd endringer hos bilforhandlerne. En av de som har hatt behov for oppgradering, er Skoda-forhandler Fremme AS i Fremmerholen. ACEL AS har hjulpet dem å få på plass nødvendig infrastruktur for lading til deres elektriske nyheter.

Det hele begynte med et større ladebehov, da markedet fikk en voldsom vekst og elbilene kom for fullt. Inge Bjermeland, daglig leder for Fremme AS, søkte derfor hjelp til å håndtere prosessen rundt oppgraderingen av strømforsyningen;

- Vi fikk tidlige signal fra Skoda-fabrikken om at de elektriske bilene var noe som ble satset stort på i tiden fremover. Både tall og analyser som var gjort av importør, ga oss et bilde på hva som skulle skje, forteller han. - Derfor hadde vi også en deadline på når vi burde være klar. Og vi oppdaget raskt at salg og etterspørsel etter nye, elektriske biler var svært høyt.

Samkjøring av anleggene

Fremme AS og naboforhandler Motor Forum Ålesund AS var begge ute etter å oppgradere ladekapasiteten på sine anlegg, i forbindelse med stadig flere spennende elbil-nyheter. Og siden de ligger side om side, gikk de sammen om prosjektet og kom i dialog med ACEL AS;

- Etter tips fra naboforhandleren, valgte vi å gå i dialog med ACEL for å høre om vi kunne få til en samkjøring av anleggene. Sammen oppdaget vi raskt at det ikke var kapasitet i strømnettet til vårt behov, som da gjorde at det var nødvendig med betydelige oppgraderinger i kraftforsyningen. Dette gjorde oppdraget litt ekstra krevende. ACEL håndterte alt det tekniske, samt dialog og korrespondanse mot nettselskapet på vegne av både oss i Fremme og Motor Forum. De ledet oss med stødig og kompetent hånd, noe som var svært avgjørende for det gode resultatet vi endte opp med, forteller Inge Bjermeland.
UTMERKET PROSJEKTLEDELSE: Inge Bjermeland (t.v.) forteller at Fremme AS hadde en svært god opplevelse helt fra start til slutt. Her er han i prat med Michel Teige (t.h.) fra ACEL, på parkeringsanlegget hos Fremme AS i Fremmerholen. I bakgrunnen kan man skimte et av ladepunktene ACEL monterte og leverte infrastrukturen til.


Kartla behov og tok dialogen

ACEL kom heldigvis inn på et tidlig stadium, fikk kartlagt behovene til begge kundene og startet så dialogen med Mørenett om hva som måtte til for å få tilstrekkelig effekt for fremtiden. I dette tilfellet måtte de inn og bytte hele nettstasjonen, og det var derfor ekstra viktig at ACEL tok kommunikasjonen med Mørenett. Michel Teige, avdelingsleder på serviceavdelingen til ACEL, forteller at dette er en viktig del av leveransen de selv tilbyr;

- Kunden kommer til oss og sier hva de trenger. Så blir vår jobb videre å avdekke behovet og melde hva de trenger i møte med nettselskap, forklarer han. - Nettselskapet beregner hva som skal til og hva det kommer til å koste. Videre i dialogen fungerer vi som en rådgiver for kunden frem til endelig løsning spikres. Denne prosessen krever ofte tid, og mange av våre kunder sitter og lurer på hvordan de skal få oversikt. Og i tillegg forstår de kanskje ikke alltid fagspråket like godt. Det oppleves derfor som en lettelse når vi i ACEL kommer inn og bistår i denne prosessen slik som her, forteller han videre.


Skreddersydd

Hos Fremme AS installerte ACEL en ny utvendig hovedfordeling med egen forsyning fra strømnettet, som er dedikert til billading. I direkte forbindelse med hovedfordeling ble det montert en hurtigladestasjon (DC - likestrømslading), som gir inntil 150kW lade-effekt. Alt dette ble montert i et spesialbestilt lite bygg med glassvegger som er skreddersydd for formålet. Videre ut fra dette er det også installert en infrastruktur til mange ladepunkt rundt om på anlegget til forhandleren. På denne måten har de nå mulighet til å lade svært mange biler samtidig, uansett om de står på nedsiden av bygget, på takparkeringen eller er inne for verkstedtime.

SPESIALBESTILT: Ny hovedfordeling med hurtigladestasjon ble montert i et eget glass-bygg, skreddersydd for dette formålet. Både Michel Teige (t.v.) og Inge Bjermeland (t.h.) er fornøyde med resultatet, og nærområdet nyter også godt av at her nå befinner seg en hurtigladestasjon som kan benyttes av privatpersoner.


Gjennomført leveranse

ACEL stod for alt arbeid, gjennomføring og koordinering fra start til slutt. Dette inkluderte også leveranse av nødvendig gravearbeid og tilpasning av tomta for den nye løsningen. Videre stod de for programmering av systemet slik at laderne både kommuniserer sammen og mot skybaserte styresystemer. På denne måten får vi optimal utnyttelse av tilgjengelig effekt i strømforsyningen til enhver tid. Inge Bjermeland forteller at måten ACEL ledet prosjektet på var svært avgjørende for resultatet;

- I denne typen prosesser er det svært viktig at de som står for koordineringen og vi som kunde har en tett dialog. I dette tilfellet var det mye tungt utstyr som skulle på plass, og værforholdene var til tider svært utfordrende, forteller Inge Bjermeland. - Da er det viktig at vi som beslutningstaker er involvert i prosessen, samtidig med at ACEL ledet prosjektet med en stødig hånd på roret og kommer med de riktige anbefalingene underveis. Det har vært helt avgjørende for det gode sluttresultatet vi sitter igjen med i dag, sier han med ettertrykk.


Tidlig dialog gir resultater

ACEL er ledende innen elbillading i regionen, og har de siste årene hatt et solid volum på leveranse av både frittstående ladere og større komplekse ladesystem i borettslag og næringsbygg. Dette gjør at kompetansen også er god på området. Fremme AS, med Inge Bjermeland i spissen, er et godt eksempel på hvordan ACEL jobber for å få de beste resultatene for kunden.

- Her hadde vi en svært «fremoverlent» kunde med klare visjoner for årene som kommer og hva de trenger for å drive fremtidens bilsalg. De så behovet tidlig nok, og det skal de ha honnør for, sier Michel Teige.

Inge Bjermeland forteller avslutningsvis, at han ikke er i tvil om at han ville valgt ACEL igjen;

- Det at ACEL kom inn som en profesjonell aktør og tok seg av prosjektledelsen, gjorde at vi som kunde kunne ta riktige beslutninger basert på «oversettelsen» av fagspråk og problemstillinger underveis, fremhever han. – Dette ble sømløst formidlet på en forståelig måte, og vårt samarbeid ble deretter. Jeg er ikke i tvil om hvem vi ville ha benyttet oss av igjen. Både grunnet håndtering av prosessen, men også fordi de var svært profesjonelle som installasjonsleverandør. De har virkelig skjønt dette! avslutter han fornøyd.

ACEL AS er stolte av tilliten vi har fått til å levere dette, og vil rette en stor takk til både Fremme AS og Motor Forum Ålesund AS for et veldig spennende oppdrag.

SAMKJØRING: Motor Forum Ålesund AS deler tomt med Fremme AS og hadde selv et stort behov for ladere til sine elbiler. Bedriftene gikk derfor sammen om å få oppgradert strømforsyningen til begge anleggene i Fremmerholen.

Kontaktpersoner

Andre poster

ACEL er et ledende selskap innen den grønne omstillingen. Vi vokser og ansetter en prosjektleder til vår prosjektavdeling på land. Er det du?

ACEL opplever en sterkt økende etterspørsel. Vi trenger en erfaren prosjektleder som vil bidra til grønn omstilling. ACEL er en ledende elektroentreprenør i den grønne omstillingen. I denne sentrale rollen vil du være med på å utvikle vår virksomhet og levere smarte, moderne og effektive løsninger til våre kunder.

Les mer
Haf Power Solutions (HPS) signs contract for Torghatten Nord ferry to be built at Lithuanian Western Baltija Shipbuilding.

The Torghatten Nord ferry will operate the route between Svolvær and Skutvik. The ferry has capacity for 50 cars and 199 people and measures 73.3 meters in length and 14.3 meters in width and will be completed in Q1 2026. The ferry will have a battery capacity of 3600 kWh. Skipsdesigner is the Norwegian Ship Design Company in collaboration with Torghatten Nord.

Les mer
Takk Helge for over 40 år med godt samarbeid

Helge Bjørge gikk av med pensjon ved utgangen av 2023. Helge har vært en hjørnestein i ACEL siden vår begynnelse i 2005 og har spilt en avgjørende rolle i oppbyggingen og ledelsen av Tavleverkstedet. Helge tok over rollen som avdelingsleder i år 2000, mens vi ennå var en del av ABB.

Les mer
Vis flere poster