Satsing på grønn skipsfart gir resultater for Ålesundsbaserte ACEL

ACEL satser på løsninger for å overføre fornybar energi fra land til skip, og ferdigstiller i disse dager et miljøpositivt prosjekt i 100 million-kronersklassen for landstrømsanlegg langs Helgelandskysten på fergesambandene Vennesund-Holm og Andalsvågen-Horn.

Det å ta i bruk landstrøm er ikke bare gunstig for miljøet, det er også en god fremtidig investering for rederiene.

Et landstrømsanlegg gjør i hovedsak jobben med å tilpasse skipet og havnen til å motta fornybar-energi fra land. Ved å tilrettelegge fartøy og havner for landstrøm, kan dieselmotorene slås av og man oppnår redusert støy, redusere utslipp i havnene, økt komfort for arbeiderne og ikke minst redusere vedlikeholds- og driftskostnader for rederiene. Dette er et tiltak som, ved hjelp av rimelig enkle grep, vil gi stor avkastning på kuttene på klimagassutslipp. Grovt regnet får et fartøy utnyttet 20-40% av energien i dieselen, mot nærmere 100% ved bruk av ren elektrisitet.

Et satsingsområde

Dette er et segment ACEL ønsker å fokusere videre på. Strategien vår om å bidra til energieffektivisering av maritim næring og den dokumenterte effekten av landstrøm gjør at vi mener det er store muligheter innen landstrøm sier Styreleder i ACEL AS, Kjell-Christian Krohn Dale.

Vi har nå etablert en velfungerende samarbeidsmodell med ABB og flere lokale aktører som vi ønsker å bygge videre på. Sammen jobber vi nå med å konkurrere om landstrømsystemer til havner i Norge.

Lokalt samarbeid!

Med seg på prosjektet på Helgelandskysten har ACEL med seg flere dyktige og lokale aktører fra Sunnmøre, som blant annet Tempra og Møre Trafo.

- Vi i ACEL synes det er flott å kunne knytte sterkere samarbeidsånd med lokale bedrifter, og det er flott at vi kan gjennomføre store prosjekt sammen andre steder i landet også, forteller Per Gunnar Fiskerstrand, salgssjef i ACEL AS.

Velger bevisst å gå for et bedre miljø!

Selv om det ikke har kommet noe krav om bytte av energikildene til fergene på de overnevnte strekningene, har Torghatten Trafikkselskap AS likevel valgt å elektrifisere.

- Det står stor respekt av at Torghatten velger å gjennomføre dette positive miljøprosjektet selv om de ikke har blitt pålagt dette, og vi er stolte av å få bidra, legger han til.

Vil være best!

ACEL AS har designet et eget system for landstrøm, og de leverer hele installasjonen fra a-å.

ACEL AS er med på det grønne skiftet, og har fokus på hvordan de kan gjøre omstillingen enda enklere for rederiene. For å være best på landstrømsanlegg, har ACEL tatt egne grep og tenker hele tiden effektivitet og innovasjon.

Vi har derfor designet et eget system i henhold til standarden IEC PAS 80005-3 for landstrømssystem. Dette er noe vi har på lager, og som gjør at leveringstiden er meget kort.

Ved å bygge tavlene, gjøre de nødvendige tilpasningene og sørge for at riktige fagfolk kommer til riktig tid, får kunden kun ett kontaktpunkt å forholde seg til.

Marius Granlien, ansvarlig for prosjektsalg i ACEL AS, forklarer at de kundene ACEL har jobbet med til nå har hatt gode opplevelser med det arbeidet som har blitt utført;

- Fokuset vårt er hele vegen kunden og fartøyet, og vi tar oss av hele installasjonen fra start til slutt, forteller han.

- Vi er fleksible og tilpasser logistikken til rederiets behov. For eksempel kan vi sende våre montører på båter som er ute på arbeid, og få gjort jobben uten å måtte ta båten ut av drift, fortsetter han.

Installasjon uten liggetid!

(Saken fortsetter under bildet.)

Skipet til Rem Offshore, Rem Arctic, fikk installert landstrømsystem uten at skipet ble tatt ut av operasjon. Foto: Rem Offshore

ACEL AS viser også god gjennomføringsevne på andre områder, og strekker seg langt for å få arbeidet utført uten at kunden taper på det. En kunde som har opplevd nettopp denne gjennomføringsevnen, er Rem Offshore med fartøyet Rem Arctic.

På dette skipet ble installasjonen gjort mens det var i drift, og rederiet mistet derfor ingen tid eller inntekter under installasjonen av landstrømsystemet.

Tre montører fra ACEL ble hentet med mob-båt i Ålesund, og kjørt ut til Rem Arctic idet skipet var på veg forbi Ålesund. Montørene utførte altså installasjonen av landstrømsystemet uten at rederiet mistet verdifull driftstid, og skipet kunne operere som planlagt.

Teknisk- og Innkjøpssjef i Rem Offshore, Ronny Pål Kvalsvik, forteller om en sømløsopplevelse fra rederiets side; 

- Samarbeidet mellom Rem Offshore, ACEL AS og Haf Power Solutions AS fungerte meget godt, og gjorde at installasjonen av landstrøm på Rem Arctic kunne skje, uten at skipet ble tatt ut av drift, sier han fornøyd om arbeidet som ble gjort.

Marius Granlien i ACEL utdyper videre hvorfor de kan arbeide så sømløst og effektivt mot sine kunder;

- Vi har et godt samarbeid med mange ulike leverandører av kraftstyringssystem i ACEL. Det gjør det enklere å kunne integrere landstrømsanlegget med eksisterende kraftstyringssystem i båtene, forklarer han.

- Det at vi har montører som har de påkrevde sikkerhetskursene for offshore-arbeid, gjør også at vi kan utføre arbeidet uten at kunden må ta fartøyet ut av operasjon, fremhever han.

Imponerer med kort leveringstid

(Saken fortsetter under bildet.)

Island Vanguard er ett av skipene som rederiet Island Offshore har fått installert landstrømsystem på. Foto: Island Offshore


En kunde ACEL har jobbet med i over et tiår, er rederiet Island Offshore. Og når det kommer til installasjon av landstrømsystem, har ACEL allerede gjennomført tre prosjekter for rederiet med bestilling på ytterligere to system for levering i starten av 2021.

Og noe av det Trond Hauge, Teknisk Sjef i Island Offshore, har vært spesielt fornøyd med er kvaliteten og den gode prosjektgjennomføringen som ACEL har servert dem;

- Vi har et godt samarbeid med ACEL AS, og de har en egen evne til å få til leveranser på meget kort varsel og de står for alle faser i prosjektet med engineering/ stål-arbeid/ elektro oppkobling og helt til oppstart av systemet sammen med mannskap, forteller Trond.

- Det er svært handlekraftig når vi kan ringe og be dem levere til oss på 2 ukers varsel, og det er også noe som gir stor verdi for oss som kunde for å kunne vinne nye kontakter, bekrefter han fornøyd. 

Enova har kommet med en støtteordning til både tilrettelegging og installasjon av landstrømsystem på eksisterende fartøy. Gjennom en enkel søkeprosess kan rederiet få støtte fra Enova som dekker inntil 40% av utgiftene. Støtteordningen er i første omgang satt til en begrenset periode, og varer ut år 2021 (med forbehold om endringer).

Ønsker ditt rederi å få installert landstrøm på et eller flere skip, kan ACEL AS tilby utmerket service og meget kort leveringstid. Ta kontakt med Marius Granlien eller Per Gunnar Fiskerstrand.

Kontaktpersoner

Andre poster

Takk Helge for over 40 år med godt samarbeid

Helge Bjørge gikk av med pensjon ved utgangen av 2023. Helge har vært en hjørnestein i ACEL siden vår begynnelse i 2005 og har spilt en avgjørende rolle i oppbyggingen og ledelsen av Tavleverkstedet. Helge tok over rollen som avdelingsleder i år 2000, mens vi ennå var en del av ABB.

Les mer
ACEL Group er stolt av å være totalleverandør elektro på Postvegen 11 - regionens mest klimavennlige bygg.

ACEL Group leder an i det grønne skiftet, og fokuserer på oppdrag som også gir samfunnsavkastning. Sentralt i strategien vår framover er å fokusere på konvertering og nybygg av grønne bygg. Å bli valgt som totalleverandør på elektro av en så ambisiøs satsing på land er utrolig viktig for oss.

Les mer
Vis flere poster