Acel med nyetablering sammen med Høglund Marine Solutions

Høglund Marine Automasjon, ACEL og E.F. Invest oppretter selskapet Høglund Power Solutions AS i Trondheim, selskapets formål er å levere energieffektive og fremtidsrettede elektriske kraftsystemer til maritim næring. Totalleveranser av Power systemer som inkluderer installasjon om bord er etter vår oppfatning et udekket behov i markedet.

Et stadig økende behov for slike systemer gjorde at partene nå innlemmer sine eksisterende satsinger og erfaringer inn i det nye selskapet, dette lar oss utnytte synergier da eier selskapene utfyller hverandre svært godt.

Vi har allerede tegnet flere større kontrakter på Hybrid Power Systemer, og har leveranser av energistyringssystemer på flere batteridrevne ferger sier Bengt-Olav Berntsen, daglig leder i Høglund Power Solutions.

For å forenkle prosessen for våre kunder når de skal velge leverandør av Power systemer har vi nå etablert det nye selskapet for å kunne være en «one-stop-shop», hvorkunden har en part å forholde seg til gjennom hele prosjektperioden.

Vikan dermed tilby pakkesalg, eller nøkkelferdige løsninger som også kan inkludere installasjon hvor kunde har én prosjektleder fra prosjektering, til installasjon og eventuelt koordinering med utførelse av verftsarbeid. Vår oppfatning og erfaring er at denne fleksibiliteten vil være verdifull for våre kunder.

Dette bidrar både til redusert prosjektrisiko og tidsbesparelse av saksbehandling for kunden da p
rosjektene ofte er svært utfordrende på grunn av høy kompleksitet og kort ombyggingstid.

Erfaringene vi har fra tidligere prosjekter i eierselskapene skaper en trygghet, da dette er kunnskap og ressurser som vil benyttes i Høglund Power Solutions AS, som nå skal stå for komplette leveranse av Power og batterisystemer fra selskapene.

Det grønne skiftet i skipsfarten stiller nye krav til de som jobber om bord. For å ta de rette beslutningene er mannskapet om bord avhengig av å ha kunnskap om hvordan de moderne systemene fungerer og hva som påvirker energieffektiviteten.Det handler om å få best mulig effekt på både miljø og økonomi.

Sammen har vi også utviklet «Hybrid Power Lab» i samarbeid med NTNU Ålesund.«Hybrid Power Lab» er en fullskala batteriløsning, og et testsenter hvor vi har mulighet til test av funksjoner, her er det også mulighet for presentasjon og simulering av løsninger i drift til kunder og operatører.

Installasjon av batterisystemer resulterer i en reduksjon av forbruk, og dermed utslipp.

En annen fordel er redusert driftstid på motoraggregater og det sikrer at generatorer i driftopererer optimalt.

Effekten dette har på vedlikeholdskostnader og fuel-forbruk er vesentlig. Videre vil en også nyte godt av de fordelene en har med batterisystem om bord ved utilsiktet stopp av motoraggregater.

Samtidig tilbyr både Enova og NOx-fondet økonomisk støtte for å gjennomføre slike prosjekter vi kan også bistå gjennom hele søknadsprosessen, for å sikre at overgangen til en grønnere flåte blir enklest mulig for våre kunder, sier Kjell-Christian Krohn Dale, Styreformann i Høglund Power Solutions.

 Om Høglund Marine Automasjon

Høglund Gruppen har hovedkontor i Tønsberg og har i hovedsak levert Automasjonsløsninger siden 1993 til ca. 500 skip fra firmaet Høglund Marine Automasjon. Nå har firmaet kontorer i flere land: Romania, Kina, Korea samt ett kontor i Hamburg, som leverer gas-systemer for skip. Selskapet har i mange år levert Power Management Systemer til større elektroleverandører i markedet, og har gjennom disse leveransene opparbeidet seg en spisskompetanse for denne krevende delen av systemet.

Hjemmeside Høglund Power Solutions
www.hpsolutions.no

Kontaktpersoner

No items found.

Andre poster

Haf Power Solutions fra ACEL Group er valgt som systemintegrator på Austral Odyssey ved Båtbygg AS i

Haf Power Solutions (HPS) i ACEL Group, er stolt over å kunngjøre at vi er valgt som systemintegrator av Båtbygg AS for et nytt og banebrytende prosjekt. 

Les mer
Helge Hammer går av med pensjon etter 51 år som tavlemontør

Vi ønsker å hedre og gratulere vår kjære kollega, Helge Hammer, som i juni gikk av med pensjon etter en lang og imponerende karriere hos oss siden august 1972.

Les mer
ACEL har blitt tildelt en stor kontrakt fra Fiskerstrand Verft for ombygging av fergeprosjektet Astron W.

Oppgraderingen av Astron W. er omfattende og inkluderer en helt ny hybrid kraftoverføringsløsning med diesel-mekanisk/-elektrisk PTO/PTH-løsning levert av Haf Power Systems AS (HPS), et ACEL-datterselskap. I tillegg til nytt integrert alarmsystem, LED-lysoppgradering, fler-volt landstrømtilkobling, et nytt skipdatanettverk, CCTV og en komplett elektrisk installasjon for nye mannskapskabiner, overnattingsområder og maskinrom i forlengelsen av skipet. Dette inkluderer også oppgradering av brannalarmsystemet.

Les mer
Vis flere poster