ACEL med installasjon av batterisystem til Island Offshore

Island Clipper er nå utstyrt med en batteri-hybrid løsning fra Høglund Power Solutions. Etter få dager med testing klappet båten til kai ved oljeraffineriet på Mongstad, på kontrakt for Equinor.

I forberedelsene til ny kontrakt fikk den 97 meter lange Island Clipper installert walk-to-work gangvei, landstrøm og en batteripakke på 875 kWh.Landstrøm og batterier gir båten en betydelig utslippsreduksjon, både i operasjon og ved kai.

Batteripakken er plassert i et dekkshus på fundamenter over main-dekk, dette gjør at båten ikke mister verdifullt dekksareal ved etter-installasjon av systemet.

Utvikling etter behovet

Vi har hatt fokus på kompakt design og ombygging av båtens eksisterendesystemer for å gjøre plassen mindre kritisk i prosjekter som dette. Vi har også lagt opp et løp hvor vi kan tilby systemene ferdig installert, slik som vi gjorde på Island Clipper.

Vår erfaring med styringssystemer for DP2 (Dynamisk Posisjonering) fartøygjennom årene har gjort oss kapabel til å gjennomføre ombygginger og opprettholde lukket-bus godkjenning på offshore DP2 fartøyer ved installasjon av batterier. DP2 operasjoner med lukket bus-tie bidrar til ytterligere drivstoff og utslippsreduksjoner.

På dette prosjektet ble også satt inn nytt Power Management System i båten. Dette sikrer at batteriene integreres godt mot resten av båtens kraftsystem

Vi har muligheten til å integrere batterisystemet uavhengig av hvilket Power Management System som er om bord i dag, denne fleksibiliteten mener jeg må være en av våre største styrker sier Kjell-Christian Krohn Dale, styreformann i Høglund Power Solutions.

Det er kostbart å ta båtene ut av operasjon, vi tilbyr derfor sammen med ACEL pre-installasjon på fartøy i drift. Dette gjør at vi kan installere et slikt batterisystem med minimal nedetid.

Hybridiseringen av Island Clipper var del av en større ombygging som gjorde at installasjons perioden ble noe lengre, men båten var på prøvetur firedager etter batteriene kom om bord, tuning og testing ble også unnagjort påfire dager.


Noe fantastisk skjer når miljøvennlige løsninger blir økonomisk bærekraftig

Installasjon av batterisystem på forsyningsskip kan redusere diesel-forbruket med inntil 20%, det årlige forbruket kan være opp til 3,5 millioner liter diesel. Dette kan gi forbruksbesparelse på inntil 700.000 liter diesel og en utslippsreduksjon på nesten 2000 tonn CO2.

Det er kostbart med drift og vedlikehold av generatorer, batterisystemet vil redusere generator gangtimer med inntil 40%. Generatorer i drift vil også opereres på optimal last, noe som øker effektiviteten og tilrettelegger for at NOx-renseanlegget ombord skal fungere optimalt.

Med landstrømkontakten tilkoblet, er systemene i båten i drift fra grønne energikilder, dette reduserer også lyd-forurensning,partikkelforurensning og utslipp av CO2 ved kai som følge av at generatorene kan stenges ned.

Batterier på skip gir god driftsøkonomi, det har også en positiv innvirkning på miljøet da systemet reduserer utslipp av miljøskadelige stoffer.

Det handler om å skape modeller som gjør klimautfordringene om til kommersielle muligheter som er lønnsom for alle parter. Dette er svært inspirerende å jobbe med sier Krohn Dale.

Ønsker du å motta et tilbud på batterisystem til ditt fartøy? Kontakt oss på sales@hpsolutions.no eller følg linken: https://www.hpsolutions.no/quote

Nyhetskilde https://www.hpsolutions.no/news/island-clipper-hybrid

Kontaktpersoner

No items found.

Andre poster

Takk Helge for over 40 år med godt samarbeid

Helge Bjørge gikk av med pensjon ved utgangen av 2023. Helge har vært en hjørnestein i ACEL siden vår begynnelse i 2005 og har spilt en avgjørende rolle i oppbyggingen og ledelsen av Tavleverkstedet. Helge tok over rollen som avdelingsleder i år 2000, mens vi ennå var en del av ABB.

Les mer
ACEL Group er stolt av å være totalleverandør elektro på Postvegen 11 - regionens mest klimavennlige bygg.

ACEL Group leder an i det grønne skiftet, og fokuserer på oppdrag som også gir samfunnsavkastning. Sentralt i strategien vår framover er å fokusere på konvertering og nybygg av grønne bygg. Å bli valgt som totalleverandør på elektro av en så ambisiøs satsing på land er utrolig viktig for oss.

Les mer
Vis flere poster