ACEL lander rekordkontrakt med Artec Aqua

ACEL AS landet storkontrakt med Artec Aqua på elektroinstallasjon av anlegget til Salmon Evolution på Harøya. Det er stort å være med på byggingen av et fremtidsrettet produksjonsanlegg i denne skalaen forteller Anders Vedlog, avdelingsleder i ACEL.

Landbasert oppdrettsanlegg

Artec Aqua er totalentreprenør til et landbasert oppdrettsanlegg for laks som bygges for Salmon Evolution, lokalisert på Indre Harøy i Hustadvika, Møre og Romsdal.

Oppdrettsanlegget, med sin kompleksitet og størrelse, vil bli et av de største landbaserte oppdrettsanleggene for slaktefisk i Europa.

I det første av fire byggetrinn, settes det opp hele 12 tanker med en årlig produksjonskapasitet på 9000 tonn laks. Tankene har en høyde på 13 meter, og en diameter på 28 meter.

Ny strategi

I januar i år vedtok ACEL en ny strategi hvor en av målsetningene er å etablere en posisjon som elektroleverandør til oppdrettsnæringen. Derfor opplever Vedlog denne kontrakten som en milepæl for ACEL.

- Det å lande en rekordkontrakt viser at vi har noen differensieringsfaktorer som verdsettes av kundene, og at dette prosjektet er et viktig steg for ACEL. Jeg ser på det som den første av mange kontrakter videre for vårt selskap, legger han til.

Voksende oppdragsmengde byr på muligheter

I tillegg til komplett elektroinstallasjon på anlegget, har ACEL ansvar for leveranser av flere undersystemer. Dette inkluderer blant annet tavler og diverse leveranser til nødstrømsystemet som vil trygge driften av anlegget og sørge for maksimal oppetid.

Denne kontrakten sørger for et godt aktivitetsnivå hos ACEL de neste 18 månedene. Noe som videre utløser et behov for mer arbeidskraft i bedriften. ACEL ser derfor at de fremover vil måtte lyse ut flere spennende stillinger, og gleder seg over den stadige veksten de ser.

Fyrtårn for bærekraftig oppdrett

Prosjektet til Salmon Evolution blir omtalt som et fyrtårn for bærekraftig oppdrett, med sin målsetting om å produsere laks på en skånsom måte samtidig som rasjonell drift ivaretas.
Kraftforbruket på anlegget til Salmon Evolution baserer seg på fornybar energi og sikrer en energieffektiv og grønn produksjon av laks, noe som er veldig positivt for miljøet og som passer med vår visjon om en grønnere fremtid, sier Vedlog videre.

Lokal verdiskapning

I konkurransen om leveranse til prosjektet, falt valget til slutt på en lokal aktør. Noe som er med på å styrke regionen og sikre arbeid for leverandører og samarbeidspartnere.

Noe som ACEL AS gjennom flere av sine tidligere prosjekter også har hatt fokus på;

- Vi setter stor pris på å få være med på lokal verdiskapning, og synes det er veldig viktig for å holde regionen vår attraktiv både for større prosjekter og ikke minst for arbeidskraften, sier Kjell-Christian Krohn Dale, styreleder i ACEL.

Vi ser selv verdien av å styrkesamarbeidet med de forhandlerne og samarbeidspartnerne vi har rundt oss, og vi skal streve for å kjøpe lokalt også i dette prosjektet, forteller han.

 

Salgssjef, Per Gunnar Fiskerstrand sammen med Prosjektleder og Avdelingsleder for Marine Prosjekter Anders Vedlog er stolte av å få ringe inn den nye kontrakten hos ACEL.

Takker for tillitten

Vi ser på denne kontrakten som et stort steg i riktig retning mot å komme inn på et nytt marked hvor vi mener ACEL kan bidra med risikoavlastning og god prosjektgjennomføring for å sikreverdiskapning for våre kunder.

Dette er et stort prosjekt der man skal ha på plass enormt mange detaljer, krav til oppetid er essensielt for driften og nettopp derfor er det et prosjekt som både ACEL og jeg personlig synes det er kjekt å få være med på, sier Anders Vedlog.

Det er utrolig interessant med landbasert oppdrett, ikke minst når vi får bidra til hele linjen, fortsetter han. Vi tar med oss kompetanse på maritime, komplekse anlegg over på komplekse landbaserte anlegg, noe som viser at vi har den bredden som kreves.

Om Artec Aqua

Artec Aqua er en totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg. Selskapet leverer oppdrettsanlegg med RAS-, gjenbruk- og gjennomstrømningsteknologi.

Artec Aqua håndterer hele eller deler av jobben; fra rådgivning til prosjektering, kontrahering og bygging. Selskapet var tidlig ute med en rendyrket satsing på anlegg for landbasert oppdrett, og har gjennom flere suksessprosjekter skapt tette relasjoner til både kunder og samarbeidspartnere.

Siden oppstarten i 2002 har selskapet vært i sterk vekst, og er i dag en toneangivende aktør i en spennende og fremtidsrettet bransje. Artec Aqua har sitt hovedkontor i Ålesund.

Artec Aqua ble i januar 2021 en del av Endúr ASA.

For mer informasjon, se www.artec-aqua.no og www.endur.no.

Om ACEL

ACEL-gruppen er en totalelektroentreprenør med hovedkontor i Ålesund.
Gruppen består av selskapene ACEL Invest AS, ACEL AS, ACEL Baltic UAB, Haf Power Solutions AS, og har i dag til sammen 145 ansatte.

ACEL har hovedkontor i Ålesund, hvor selskapet har avdelinger innen engineering, tavleproduksjon, marine installasjoner, maritim/offshore service worldwide, power systems, elektroinstallasjon & service mot bolig- og næringsbygg.

Kontaktpersoner

Andre poster

ACEL Group har hatt en omfattende ombygging på Centurion del Atlantico for det argentinske rederiet Estremar S.A.U. Båten er ombygd ved Westcon Florø og ble overlevert 25. juni.

ACEL Group med datterselskap Haf Power Solutions (HAF) og ACEL AS er stolte av å kunngjøre en vellykket fullføring av et omfattende levetidsforlengelsen på fabrikktråleren Centurion Del Atlantico for det argentinske rederiet Estremar S.A.U. Fartøyet som opprinnelig er bygget i 1986 har gjennomgått betydelige oppgraderinger for å forbedre sin miljøytelse og operasjonelle effektivitet.

Les mer
Anleggsleder Elektro Landbasert Oppdrett

Landbasert oppdrett av fisk er Norges raskest voksende industri, og er et sterkt bidrag til en grønnere forretningsvirksomhet. ACEL har som ambisjon å være den klart beste leverandøren av elektro til dette markedet.

Les mer
ACEL Group kunngjør sterke økonomiske resultater og forventer kraftig vekst i årene som kommer.

ACEL Group rapporterer en omsetning i 2023 på 342,7 MNOK og en EBITDA på 32,6 MNOK.

Les mer
Vis flere poster