ACEL kjøper majoriteten i Haf Power Solutions

ACEL AS og Høglund Marine Solutions AS har inngått en avtale hvor ACEL kjøper majoriteten av aksjene i den Norske leverandøren av elektriske og hybrid-elektriske kraftsystemer til skip. Det økende fokuset på energieffektivisering og miljøbelastningen fra maritim næring gir selskapet et stort vekstpotensial.

ACEL og Høglund Marine Solutions har samarbeidet i en rekke prosjekter helt tilbake til 1990 tallet. Når selskapene i 2019 sammen etablerte Haf Power Solutions var det for å sammen stå sterkere i en satsing i det voksende markedet for batterisystemer i skip. Etter utkjøpet vil det gode samarbeidet som har preget begge organisasjonene fortsette forteller Bengt-Olav Berntsen, daglig leder i Haf Power Solutions AS.

Selskapet opplever nå stor vekst og trosset global pandemi med økende ordreinntak og et godt økonomisk resultat fra driften i 2021. Inneværende år og fremtiden ser lys ut for selskapet forteller han videre.

Vi har siden oppstarten i 2019 bygget opp et solid team med mye kompetanse og erfaring, og selskapet kan vise til mange vellykkede leveranser av batteri-hybride løsninger til skip både innen fiskeri, offshore og passasjerfart. Vi ser med stor optimisme på å bygge videre på det fundamentet som er lagt, og med konstellasjonen vi nå knytter tettere vil jeg tørre å påstå at selskapet blir i verdenstoppen på kombinasjonen av teknologi og prosjektgjennomføring i våre segmenter sier Kjell-Christian Krohn Dale, styreleder i ACEL AS og Haf Power Solutions AS.

Den nøyaktige kjøpesummen ønsker vi ikke å offentliggjøre, men jeg kan røpe at etter transaksjonen prises selskapet til et sjusifret beløp, og ettertransaksjonen vil ACEL Gruppen eie 80% av aksjene i Haf Power Solutions AS legger Krohn Dale til.

Grunnet fokus på forskjellige segmenter ble det behov for en restrukturering for å møte fremtidens behov fra både Haf Power Solutions og Høglund Marine Solutions. Høglund har derfor valgt å selge alle sine aksjer i Haf Power Solutions for å satse internasjonalt, sier Børge Nogva, President i Høglund Marine Solutions AS.

Oppkjøpet tilrettelegger for uttak av synergier mellom selskapene i ACEL Gruppen, Haf Power Solutions og ACEL jobber i dag tett sammen på flere prosjekter og oppkjøpet forenkler utnyttelse av felles både tekniske og administrative funksjoner.

Etter oppkjøpet vil Haf Power Solutions fortsette med utvikling av spydspissteknologi for å bidra inn mot de mest innovative prosjektene innenfor marine elektrifisering, Haf Power Solutions vil gjennom en lisensavtale fortsatt ha mulighet til å basere sine kontrollsystemer på teknologi og programvare fra Høglund Marine Solutions, dette er en gjennomprøvd teknologi som Haf Power Solutions har implementert i flere av sine produkter.


Produktporteføljen til selskapet består i tillegg til hybrid-elektriske systemer til skip også av landstrømsystemer og elektriske kraftsystemer til oppdrettsnæringen. Selskapet tar også på seg konsulentoppdrag og kan bistå i design av kraftsystemer til både ettermontering og nye skip.

Kontaktpersoner

No items found.

Andre poster

Haf Power Solutions fra ACEL Group er valgt som systemintegrator på Austral Odyssey ved Båtbygg AS i

Haf Power Solutions (HPS) i ACEL Group, er stolt over å kunngjøre at vi er valgt som systemintegrator av Båtbygg AS for et nytt og banebrytende prosjekt. 

Les mer
Helge Hammer går av med pensjon etter 51 år som tavlemontør

Vi ønsker å hedre og gratulere vår kjære kollega, Helge Hammer, som i juni gikk av med pensjon etter en lang og imponerende karriere hos oss siden august 1972.

Les mer
ACEL har blitt tildelt en stor kontrakt fra Fiskerstrand Verft for ombygging av fergeprosjektet Astron W.

Oppgraderingen av Astron W. er omfattende og inkluderer en helt ny hybrid kraftoverføringsløsning med diesel-mekanisk/-elektrisk PTO/PTH-løsning levert av Haf Power Systems AS (HPS), et ACEL-datterselskap. I tillegg til nytt integrert alarmsystem, LED-lysoppgradering, fler-volt landstrømtilkobling, et nytt skipdatanettverk, CCTV og en komplett elektrisk installasjon for nye mannskapskabiner, overnattingsområder og maskinrom i forlengelsen av skipet. Dette inkluderer også oppgradering av brannalarmsystemet.

Les mer
Vis flere poster