ACEL kjøper majoriteten i Haf Power Solutions

ACEL AS og Høglund Marine Solutions AS har inngått en avtale hvor ACEL kjøper majoriteten av aksjene i den Norske leverandøren av elektriske og hybrid-elektriske kraftsystemer til skip. Det økende fokuset på energieffektivisering og miljøbelastningen fra maritim næring gir selskapet et stort vekstpotensial.

ACEL og Høglund Marine Solutions har samarbeidet i en rekke prosjekter helt tilbake til 1990 tallet. Når selskapene i 2019 sammen etablerte Haf Power Solutions var det for å sammen stå sterkere i en satsing i det voksende markedet for batterisystemer i skip. Etter utkjøpet vil det gode samarbeidet som har preget begge organisasjonene fortsette forteller Bengt-Olav Berntsen, daglig leder i Haf Power Solutions AS.

Selskapet opplever nå stor vekst og trosset global pandemi med økende ordreinntak og et godt økonomisk resultat fra driften i 2021. Inneværende år og fremtiden ser lys ut for selskapet forteller han videre.

Vi har siden oppstarten i 2019 bygget opp et solid team med mye kompetanse og erfaring, og selskapet kan vise til mange vellykkede leveranser av batteri-hybride løsninger til skip både innen fiskeri, offshore og passasjerfart. Vi ser med stor optimisme på å bygge videre på det fundamentet som er lagt, og med konstellasjonen vi nå knytter tettere vil jeg tørre å påstå at selskapet blir i verdenstoppen på kombinasjonen av teknologi og prosjektgjennomføring i våre segmenter sier Kjell-Christian Krohn Dale, styreleder i ACEL AS og Haf Power Solutions AS.

Den nøyaktige kjøpesummen ønsker vi ikke å offentliggjøre, men jeg kan røpe at etter transaksjonen prises selskapet til et sjusifret beløp, og ettertransaksjonen vil ACEL Gruppen eie 80% av aksjene i Haf Power Solutions AS legger Krohn Dale til.

Grunnet fokus på forskjellige segmenter ble det behov for en restrukturering for å møte fremtidens behov fra både Haf Power Solutions og Høglund Marine Solutions. Høglund har derfor valgt å selge alle sine aksjer i Haf Power Solutions for å satse internasjonalt, sier Børge Nogva, President i Høglund Marine Solutions AS.

Oppkjøpet tilrettelegger for uttak av synergier mellom selskapene i ACEL Gruppen, Haf Power Solutions og ACEL jobber i dag tett sammen på flere prosjekter og oppkjøpet forenkler utnyttelse av felles både tekniske og administrative funksjoner.

Etter oppkjøpet vil Haf Power Solutions fortsette med utvikling av spydspissteknologi for å bidra inn mot de mest innovative prosjektene innenfor marine elektrifisering, Haf Power Solutions vil gjennom en lisensavtale fortsatt ha mulighet til å basere sine kontrollsystemer på teknologi og programvare fra Høglund Marine Solutions, dette er en gjennomprøvd teknologi som Haf Power Solutions har implementert i flere av sine produkter.


Produktporteføljen til selskapet består i tillegg til hybrid-elektriske systemer til skip også av landstrømsystemer og elektriske kraftsystemer til oppdrettsnæringen. Selskapet tar også på seg konsulentoppdrag og kan bistå i design av kraftsystemer til både ettermontering og nye skip.

Kontaktpersoner

No items found.

Andre poster

Vi søker reise og servicemontører

Hvis du liker å reise rundt i verden og trives i team, er dette et tilbud for deg!

Les mer
ACEL søker serviceelektrikere til vår landavdeling

Vil du være en del av teamet i vår landavdeling i Ålesund, Ørskog eller Fjord? Vi har mange spennende nye oppdrag fra våre gode kunder og derfor ønsker vi oss flere trivelige kolleger. Vi har behov for 5 nye serviceelektrikere ved våre forskjellige områder.

Les mer
Gode løsninger og flere bruksområder på Sundebygget!

Du har kanskje lagt merke til det flotte nybygget som troner ved siden av NTNU i Ålesund? Bygget har fått navnet Sundebygget, og er studentenes eget hus midt i hjertet av Campus Ålesund. ACEL AS har levert total elektroinstallasjon på bygget, og takker for oppdraget fra totalentreprenør Consto Midt-Norge AS.

Les mer
Vis flere poster