ACEL AS valgt som partner for omfattende prosjekt på «Island Frontier»

Prosjektet inkluderer installasjon av et nytt integrert alarmsystem, et Power Management System og drives for fremdriftsmaskineriet. Leveransen vil omfatte utstyr, engineering, prosjektledelse og installasjon i utlandet, samt on-site prosjektledelse.

ACEL har et vedvarende samarbeid med Island Offshore, og vi er stolte over å bli valgt som deres partner også for dette prosjektet. Vi er sikre på at vår ekspertise og erfaring vil bidra til å sikre en vellykket installasjon og oppgradering av Island Frontier, sier salgssjef Marius Granlien.

Dette prosjektet er også en mulighet for ACEL AS til å videre utvide sin virksomhet i retrofit-markedet. Der er en klar trend for å satse på ombygginger og vedlikehold av eksisterende skip framfor nybygg, og vi er glade for å ha muligheten til å bidra til bærekraftig utvikling av marine og offshore-industrien, sier avdelingsleder for Marine Service Gunnar Ytterland.

Vi har et langvarig og solid samarbeid med ACEL AS og har alltid hatt tillit til deres evne til å levere komplekse prosjekter innen tidsfristene. Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid med ACEL og vet at vi kan stole på deres tekniske ekspertise og fleksibilitet for å sikre en vellykket leveranse. ACEL er en svært handlekraftig partner og deres evne til å levere utstyr, prosjektering og installasjonsarbeid verden over på kort varsel gjør dem til en foretrukket leverandør for oss. sier Trond Hauge, teknisk sjef i Island Offshore.

ACEL AS er en ledende leverandør av elektrotjenester og har utviklet både teknisk og profesjonell kompetanse innen installasjon, engineering, ombygging og service av elektriske systemer om bord på skip og offshoreinstallasjoner.

Foto: Roy Viggo Fjørtoft

ACEL-gruppen er en elektroentreprenør med hovedkontor i Ålesund. Gruppen består av selskapene ACEL Invest AS, ACEL AS, ACEL Baltic UAB, HPS og har i dag til sammen ca 170 ansatte. Ved vårt hovedkontor i Ålesund, har vi avdelinger innen engineering, tavleproduksjon, marine installasjoner, maritim/offshore service worldwide, power systems, automasjon, elektroinstallasjon & service mot bolig- og næringsbygg. Vi har også serviceavdelinger i Ørskog og Fjord (Valldal). 

Kontaktpersoner

Andre poster

ACEL er et ledende selskap innen den grønne omstillingen. Vi vokser og ansetter en prosjektleder til vår prosjektavdeling på land. Er det du?

ACEL opplever en sterkt økende etterspørsel. Vi trenger en erfaren prosjektleder som vil bidra til grønn omstilling. ACEL er en ledende elektroentreprenør i den grønne omstillingen. I denne sentrale rollen vil du være med på å utvikle vår virksomhet og levere smarte, moderne og effektive løsninger til våre kunder.

Les mer
Haf Power Solutions (HPS) signs contract for Torghatten Nord ferry to be built at Lithuanian Western Baltija Shipbuilding.

The Torghatten Nord ferry will operate the route between Svolvær and Skutvik. The ferry has capacity for 50 cars and 199 people and measures 73.3 meters in length and 14.3 meters in width and will be completed in Q1 2026. The ferry will have a battery capacity of 3600 kWh. Skipsdesigner is the Norwegian Ship Design Company in collaboration with Torghatten Nord.

Les mer
Takk Helge for over 40 år med godt samarbeid

Helge Bjørge gikk av med pensjon ved utgangen av 2023. Helge har vært en hjørnestein i ACEL siden vår begynnelse i 2005 og har spilt en avgjørende rolle i oppbyggingen og ledelsen av Tavleverkstedet. Helge tok over rollen som avdelingsleder i år 2000, mens vi ennå var en del av ABB.

Les mer
Vis flere poster