ACEL AS satser videre!

Arbeidet med den nyopprettede automasjonsavdelingen til ACEL AS er godt i gang. Den 11.april var den nyansatte avdelingslederen, Roar Kjærstad, på plass. Han forteller at han er klar for å bygge opp et godt team som skal finne gode løsninger for kundene.

Roar Kjærstad kommer inn i ACEL AS med en omfangsrik bakgrunn. Han startet yrkeskarrieren i 1995 som lærling i HM elektro og tok fagbrev som elektriker der. Han har både gått Teknisk Fagskole og siden tatt en bachelor i automasjon ved NTNU. Kjærstad har gjennom en lang yrkeskarriere, blant annet i Ulstein-gruppen, skaffet seg kompetanse innen både programmering av styresystem, tunnelstyring med kontroll og overvåkning, produktutvikling og produktdesign, samt erfaring i salg, prosjektledelse og bedriftsledelse i sin stilling som driftssjef hos Tempra AS de siste årene. Kjærstad forteller at han i stillingen som avdelingsleder på automasjonsavdelingen til ACEL AS, gleder seg til å være med på reisen fra starten av;

- Jeg ser frem til å være med å etablere den nye automasjonsavdelingen, og ikke minst å bygge opp et kompetent team som skal skape gode løsninger for kundene, forteller Kjærstad. - Siden ACEL er en komplett elektroleverandør både på næring, industri og marine, vil vi nå kunne levere automasjon til prosjektene på en mer helhetlig måte. ACEL har allerede avdelinger i alle segmentene, så denne avdelingen skal komplettere automasjonsarbeidet i de avdelingene. Vi skal være med på å gjøre ting smartere, fortsetter han.

Ny automasjonsavdeling – bindeleddet

ACEL vil med denne satsningen komplettere sin leveranse til kundene ytterligere. Kunne dekke bredere og enda mer. Det som ACEL bygger, skal bygges for å vare, og det skal være bærekraft fra produksjon til endelig produkt. Ved å få en egen automasjonsavdeling på huset, skapes muligheten for at løsninger kan formes enda bedre til kundens fordel;

- ACEL har både industri, næring og maritime kunder, denne avdelingen skal jobbe på tvers av alle segmentene, og det er en fordel for både kundene og for måten ACEL kan jobbe på fremover. For eksempel om en kunde ønsker at erfaring fra et segment skal trekkes over i et annet, så har ACEL helt klart mye å tilby her. Vi har bred kompetanse på tvers av mange fagfelt, forteller Kjærstad.  

Klaus Kjerstad, administrerende direktør i ACEL, kan fortelle at den nyetablerte automasjonsavdelingen har vært i planene en stund og at de er veldig glade for å endelig ha den på plass;  

- Dette er noe vi har hatt lyst til å gjøre lenge, og som vi endelig har fått opp å gå. Vi har som ambisjon å være en komplett leverandør, både på marine og land. Og automasjon er et fagfelt som fungerer som bindeleddet på de leveransene vi tilbyr, forteller Kjerstad. - I tillegg er automasjon en viktig del av det grønne skiftet, det å kunne overvåke kraftbehovet og ha system som kan logge energibruken i bygg for eksempel, gir store fordeler med tanke på energiforbruk og tilpasninger. Det at vi nå har fått på plass denne avdelingen, gjør at vi kan levere enda mer komplett ut mot kundene og i tillegg få god kontroll på hele livssyklusen. Automasjonsavdelingen vil også være en god samarbeidspartner for et annet selskap i ACEL Gruppen, Haf Power Solutions.

Spennende tid fremover

Ledelsen i ACEL er meget fornøyd med å ha fått inn Roar Kjærstad til å lede den nyopprettede automasjonsavdelingen. Klaus Kjerstad forteller at det er mye spennende som skjer fremover, som denne avdelingen får mulighet til å ha en innvirkning på;  

- Roar er en person som har vært i gamet lenge og har bred kompetanse. Noe som både vi og våre kunder kommer til å ha god nytte av, forteller Klaus Kjerstad. - Vi er svært glade for å ha fått han med på laget, og har troen på at han er rett mann på rett plass. Fremover kommer det også inn en del folk på denne avdelingen, og Roar får god mulighet til å sette kursen fra start av.

BYGGE OPP TEAMET: Roar Kjærstad forteller at han allerede er godt i gang i sin nye stilling, og ser frem til å bygge opp teamet i den nyopprettede automasjonsavdelingen (Foto: Beate Stavdal Riise).

Hele verdikjeden

Roar Kjærstad har startet planleggingen rundt hvordan han skal bygge opp den nye automasjonsavdelingen, og få med de rette folkene inn i teamet;  

- De som jobber hos ACEL får bred erfaring på tvers av alle segmentene. ACEL har hele verdikjeden under eget tak; alt fra produksjon av styreskap og tavler, til engineering, til installasjon og komplett sluttprodukt ute hos kunden. Koblingen mellom de ulike fagene gjør at dette er en attraktiv og kompetansehevende arbeidsplass. Og dette er noe som vi skal utnytte også på automasjonsavdelingen, forteller han. - De ansatte skal ha eierskap til det de holder på med, og de får utfordringer som er med å bidra til både personlig- og faglig utvikling.  

ACEL AS er glad for å ha Roar Kjærstad med på laget. Og vi ser frem til å fortsette oppbyggingen av et godt team på den nye automasjonsavdelingen.

Kontaktpersoner

No items found.

Andre poster

Gode løsninger og flere bruksområder på Sundebygget!

Du har kanskje lagt merke til det flotte nybygget som troner ved siden av NTNU i Ålesund? Bygget har fått navnet Sundebygget, og er studentenes eget hus midt i hjertet av Campus Ålesund. ACEL AS har levert total elektroinstallasjon på bygget, og takker for oppdraget fra totalentreprenør Consto Midt-Norge AS.

Les mer
ACEL AS won important contracts with Ulstein Power & Control AS!

ACEL AS proudly announce winning important contracts for the delivery of main switchboards to Ulstein Power and Control AS for two Construction Service Operation Vessels (CSOVs) for Olympic to be built at Ulstein Verft.

Les mer
Haf Power Solutions lander kontrakt på fergehybridisering

Haf Power Solutions AS (HPS), et selskap i ACEL Gruppen skal levere hybridsystemet til fergen Malangen, som skal bygges om ved verftet Fosen Yard i Trøndelag. En viktig milepæl for å komme inn på det Norske fergemarkedet for selskapet.

Les mer
Vis flere poster