A-Cell Solutions

Energieffektiviserende løsninger gir god driftsøkonomi og sparer miljøet. Både landstrøm, elektriske framdriftsystemer og LED belysning er økonomisk bærekraftig. Samtidig gir det en stor miljøgevinst!

Spar drivstoff, spar miljøet.

A-CELL ENERGY STORAGE SYSTEM

Med energy storage system installert, forbedres fartøyets effektivitet. Det gir bedre arbeidsmiljø, sikkerhet og reduserer kostnadene knyttet til drivstoff, service og vedlikehold.

Man oppnår store utslippsreduksjoner som følge av redusert gangtid på generatorer, generatorer driftes også alltid ved optimal last. A-CELL ESS gir også muligheten for energilagring av fornybar energi fra land.

Vi tilbyr installasjon av A-CELL ESS med minimal nedetid, våre montører har offshore-kurs og forberedende installasjoner kan gjøres på skip i operasjon.

A-CELL propulsion

Våre propulsjonssystemer tilpasses de fleste applikasjoner, vi skreddersyr systemet etter dine behov. Fra elektriske framdriftssystemer til mindre fartøy, til større diesel-elektriske systemer.

Vi har referanser fra det hybride framdriftssystemet på Norges største linebåt "MS Geir", det diesel-elektriske framdriftssystemet til Norges mest avanserte servicekatamaran. (Grovfjord Mekaniske Verksted bnr. 145 for Cermaq Norway) og Hybrid Power Lab, en teststasjon på NTNU Ålesund for opplæring av hybridssystemer for morgendagens sjøfolk.

LED

Reduser energiforbruket ombord – Installer LED belysning.
Ved å bytte ut konvensjonell belysning med LED teknologi, vil man oppnå en energibesparelse på over 50%. Dette er energi som ellers ville vært totalt bortkastet.
Reduser kostnadene knyttet til belysning

LED belysning har ikke bare et redusert energibehov over konvensjonell belysning, men armaturer/lyskilder har også en vesentlig lengre levetid. Dette betyr at du vil ha mindre vedlikeholdskostnader på anlegg med LED belysning. Vi bruker anerkjente leverandører, som leverer LED lys med 5 års garanti.

Kostnaden ved LED utskiftning har de siste årene blitt drastisk redusert. Lavere drivstoffbehov som følge av energibesparelser, støtteordninger som er behjelpelig med finansiering og de lave vedlikeholdskostnadene gjør at dette er en lønnsom investering som spares inn på kort tid.

Både Enova og NOx-fondet kan stille med økonomisk støtte og del-finansiering av en slik utskiftning. Ta kontakt for råd om dette.

Vi har verktøy som vi benytter for å kalkulere økonomiske og miljømessige besparelser. Besparelsene vil variere med tanke på drivstoff priser og antall driftstimer, økt antall lys skiftet fra konvensjonell lyskilde til LED vil ha en positiv innvirkning med tanke på NOx støtte / besparelser.